Ideje a vize
Kniha Text
Zpětná vazba

Ideje a vize Autora

Tvořit, učit se, myslet a sdílet myšlenky s druhými. Tyto ideje mě vedly k rozhodnutí stát se spisovatelem - Autorem. Svou první knihu chápu jako vstup do veřejného prostoru, otevřenou prezentaci názorů a hodnot, zasluhujících si pozornost.


Vydáváním knih bych se rád vymezil vůči řadě komerčních autorů, za jejichž díly stojí marketing barevných plakátů, reklamních bannerů a podbízivých spotů jejichž účelem je získat především kupce, nikoli oslovit čtenáře. Mé ideje nejsou na prodej a proto je všem, kteří mají o mé dílo zájem, předávám bezpodmínečně a bezplatně. Na vlastní náklady jsem nechal vytisknout 230 knih, které vyšlu do světa. Kniha je volně ke stažení také zde na webu.


Každý, kdo mé psaní shledá prostě jen zajímavé či snad literárně hodnotné, má samozřejmě možnost mě podpořit způsobem, který uzná za vhodné. Podpora může mít mnoho podob. Ta, kterou může poskytnout naprosto každý, je názor – zpětná vazba, kterou mi můžeš napsat nebo mi ji po domluvě sdělit i osobně. Uvítám také pomoc s překladem knihy Text do cizího jazyka, s distribucí Textu nebo vydáním dalšího nákladu této knihy.


Pokud by se toto nebo jakékoli jiné mé dílo mělo jednou dostat na pulty knihkupectví opatřené cenovkou, tak ať je cena kupci účtována jen za náklady spojené s vydáním a distribucí knihy. O skutečné hodnotě literárního díla ať rozhodnou čtenáři a ti ať rozhodnou i o tom, jakou formou knihu podpoří. Elektronická verze této a snad i dalších knih, ať jsou vždy bezpodmínečně a bezplatně ke stažení na webu.


Svou vizí tak vyzývám všechny spisovatele, autory textů písní, zpěváky, tvůrce filmů, obecně umělce a tvůrce všech reprodukovatelných a přenositelných materiálů – konkurujte mi prosím, své dílo nabídněte bezplatně a nechte druhé, ať jej ocení.


Aktuální info na Facebooku